Vorbitori

Gabriela Noveanu
Cercetator stiintific - Institutul de Stiinte ale Educatiei, Laboratorul Curriculum

Biografie:

 

A absolvit Facultatea de Tehnologie Chimica a Institutului Politehnic Bucuresti in 1985 si a obtinut titlul de doctor in Stiintele educatiei la Universitatea din Bucuresti in 2009.

 

Activitatea de cercetare in domeniul educatiei a debutat in 1990 si, incepand cu 1995, este coordonatorul national al proiectului TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), iar din 1999, devine si coordonatorul national al proiectului PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) - proiecte coordonate de IEA (International Association for the Evaluation of the Educational Achievement). Din anul 2000, este membru in comitetul de experti SMIRC (Science and Mathematics Item Review Committee), avand responsabilitati in elaborarea curriculumului TIMSS, elaborarea si validarea itemilor testati, precum si in elaborarea descriptorilor si descrierilor pentru nivelurile internationale de performanta definite pentru ciclurile TIMSS 2003, 2007 si 2011.

 

A participat in coordonarea unor programe de formare, precum si in derularea acestora.

 

Domenii de expertiza: didactica stiintelor; dezvoltare si evaluare de curriculum; proiectare si dezvoltare de materiale curriculare; curriculum aplicat ZEP; evaluare; evaluare nationala si internationala; formare initiala si continua.