Vorbitori

Adrian Badea
Prof.univ.dr. Universitatea Politehnica din Bucuresti

Biografie:

 

Experienta profesionala

 

1993 – prezent Profesor la catedra de Centrale Electrice, Facultatea de Energetica, Universitatea Politehnica din Bucuresti

 

1993 – prezent  Conducator  de doctorat in specialitatea “Energetica” din anul 1993

 

1990 – 1992 conferentiar la catedra de Centrale Electrice, facultatea de Energetica, UPB

 

1974 – 1990 sef de lucrari la catedra de Centrale Electrice, facultatea de Energetica, IPB

 

1968 – 1974 asistent la catedra de Centrale Electrice, facultatea de Energetica, IPB

 

 

Activitati de cercetare

Conducator de proiect sau participant la peste 60 de contracte de cercetare in urmatoarele domenii: transferul de caldura bifazic, schimbatoare de calduira compacte, recuperatoare de caldura, eficienta energetica, valorificarea biomasei prin combustie,gazeificare sau piroliza, analiza ciclului de viata, captarea CO2, depoluarea solurilor,  impactul producerii energiei asupra mediului si sanatatii, case cu consumuri foarte reduse de energie etc.

 

Valorificarea activitatii de cercetare: 22 de carti si 11 cursuri universitare, 61 de articole publicate din care: 10 in reviste cotate  ISI; 13 in lucrari din conferinte cotate ISI;38 in reviste cotate BDI; 12 alte reviste;135 de articole comunicate la conferinte interne si internationale

 

27 de doctori carora le-am fost conducator si 16  doctoranzi in stagiu

 

 

1993-2001 Coordonator, contractant Tempus (3 programe)                                                    

1995-2001 Senior expert, director de proiect Phare ( 7 programe)                           

1997-2000 Responsabil proiect  Orizont 2000 (3 proiecte)                                                      

1995-2008 Coordonator  Socrates ( 4programe)                                                          

2002-2006 Coordonator Leonardo (4 programe)                                                         

1998-2008 Director proiect CNCSIS (3proiecte)

2002-2004 Coordonator PNCDI  II (3 proiecte)

2000-2004 Coordonator CEX ( 2 proiecte)