Vorbitori

Gabriela Liliana Ciobanu
Director, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic

Biografie:

 

Are o vasta experienta in invatamantul profesional si tehnic si dispune de expertiza de specialitate in elaborarea, dezvoltarea si actualizarea calificarilor si a curriculumului specific, corelarea ofertei IPT cu cerintele pietei muncii, planificarea strategica a ofertei IPT, asigurarea calitatii in IPT, elaborarea metodologiilor si a instrumentelor de evaluare, validare , recunoastere si transfer al rezultatelor invatarii.

 

A fost implicata in proiecte privind implementarea ECVET coordonate de Comisia europeana, in elaborarea unor studii precum ECVET Connexion si ECVET Reflector, in activitatile de lucru ale Grupului Tehnic al Comisiei Europene privind eleborarea ghidurilor pentru utilizatorii ECVET precum si in numeroase proiecte Leonardo da Vinci pe tema evaluarii implementarii sistemului ECVET (RECOMFOR, ASSET, OPIR).

 

Este activ implicata in dezbaterile si actiunile antrenate de procesul de elaborare si dezvoltare a Cadrului National al Calificarilor si asigurarea calitatii in sistemul de invatamant profesional si tehnic (EQAVET).

 

Este membru in diverse grupuri de lucru la nivel european:  Grupul Tehnic pentru Educatie Antreprenoriala in Europa, in cadrul actiunii pilot ca membru in Grupul de Reflectie la nivel inalt privind educatia antreprenoriala coordonat de Comisia Europeana, coordoneaza de asemenea actiunea Cluster of Knowledge in cadrul relatiilor de cooperare din regiunea sud-est europeana.

 

In calitate de reprezentant al Guvernului roman participa la activitatile de lucru in Consiliul de Conducere al CEDEFOP.