Vorbitori

Viorel Tiganescu
Inspector de specialitate, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic

Biografie:

 

Inspector de specialitate in cadrul Serviciului Formare profesionala si asigurarea calitatii al Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic 

Reposabilitatile principale sunt in domeniul evaluarii si certificarii profesionale, respectiv al asigurarii calitatii in invatamantul profesional si tehnic.