Vorbitori

Florin Fleican
Inspector pentru scolarizarea rromilor

Biografie:

 

Este responsabil de:

- organizarea si derularea invatamantului de recuperare scolara pentru copiii, tinerii si adultii rromi, in invatamantul primar si gimnazial;

- asigurarea calitatii procesului educational si a celui de predare-invatare-evaluare in invatamantul pentru rromi;

- asigurarea/ sustinerea cadrului necesar pentru respectarea drepturilor copiilor si ale tinerilor rromi la educatie, propunerea si sustinerea politicilor si masurilor luate in acest sens la nivel guvernamental si ministerial;

- indrumarea si controlul in legatura cu aplicarea planurilor de invatamant si a programelor scolare in activitatile de prevenire a abandonului scolar si de recuperare scolara (alfabetizare, recuperare scolara si profesionalizare prin programul “A doua sansa” s.a.);

- asigurarea premiselor legislative si parteneriatele guvernamentale si neguvernamentale necesare pentru cresterea frecventei copiilor rromi in procesul de invatamant preprimar, primar si gimnazial.