Vorbitori

Tania Mihaela Sandu
Ministerul Educatiei Nationale

Biografie:

 

Este director general adjunct in cadrul Directiei Generale Educatie si Invatare pe Tot Parcursul Vietii din Ministerul Educatiei Nationale si are o experienta de 22 de ani in domeniul educatiei si formarii profesionale. In perioada 2000-2009 a fost inspector general pentru discipline tehnologice in cadrul MEN, iar din 2009 a ocupat functia de director, respectiv director general adjunct, avand responsabilitati in domeniul elaborarii si implementarii politicilor educationale pentru asigurarea accesului si a calitatii educatiei in invatamantul preuniversitar si al invatarii pe tot parcursul vietii, coordonarii, monitorizarii si evaluarii sistemului national de invatamant preuniversitar, elaborarii curriculumului, dezvoltarii parteneriatului social. Totodata a reprezentat Romania in cadrul grupului de lucru ECVET, la nivelul Comisiei Europene.

 

In perioada 2002-2009 a facut parte din echipa de implementare a Programului multianual PHARE “Acces la educatie pentru grupurile dezavantajate”, fiind responsabila a Programului A doua sansa – invatamant secundar inferior. In aceasta calitate a coordonat elaborarea metodologiei pentru implementarea programului, elaborarea curriculumului si a materialelor specifice programului, a proiectat si a coordonat programul de formare a managerilor si a cadrelor didactice, a contribuit la dezvoltarea instrumentelor de monitorizare si evaluare utilizate in cadrul programului si la dezvoltarea parteneriatului, in special cu comunitatile locale. Incepand din anul 2009 a continuat dezvoltarea acestui program,  in cadrul proiectului cu finantare din Fondul Social European: Educatie, calificare si facilitarea tranzitiei spre piata muncii pentru elevi si tineri cu risc sau in  situatie de abandon scolar.

 

Este doctor in Stiinte economice, specializarea Cibernetica economica si este licentiata in Stiinte ingineresti, specializarea Electrotehnica. Este formator, mentor in administratia publica si a beneficiat de formare in domeniile: consultanta manageriala, evaluarea performantelor resurselor umane in administratia publica, elaborarea si managementul proiectelor.