Vorbitori

Elena Beatrice Cerkez
Inspector de specialitate organizare si monitorizare programe de formare, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic

Biografie:

 

Incepand din 2005, este inspector de specialitate organizare si monitorizare programe de formare la Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic. A participat la coordonarea si monitorizarea activitatilor de formare a profesorilor si maistrilor instructori in cadrul proiectelor Phare TVET RO 2002-2003, 2004-2006, a elaborat rapoarte de monitorizare lunara a progresului activitatilor de formare organizate de institutie in cadrul proiectelor amintite, a elaborat documentatia necesara acreditarii programelor de formare implementate de institutie.

 

Din 2001 pana in 2005 a lucrat ca inspector de specialitate in cadrul Centrului National de Formare a Personalului Didactic din Invatamantul Preuniversitar, in departamentul de evaluare programe de formare, cu atributii de evaluare a programelor de formare conform legislatiei in vigoare privind formarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar.

 

Domnia sa a participat la elaborarea Ghidului de informare-formare a invatatorilor, la elaborarea  standardelor de formare pentru categorii de functii didactice si a elaborat articole pe teme de educatie editate in revista de specialitate a CNFP.