Vorbitori

Ion Hohan
Reprezentant Uniunea Generala a Industriasilor din Romania 1903

Biografie:

 

1972-Studii:Facultatea Automatica si Calculatoare Bucuresti

Doctor inginer,Diagnoza Tehnica automata

 

1972-1998-Cadru didactic titular la Facultatea Automatica si Calculatoare Bucuresti, seful colectivului didactic si de cercetare ”Fiabilitatea si Diagnoza tehnica a sistemelor de automatizare”

 

1990-Presdinte,Grupul de companii FiaTest

 

1991-2005-Fondator si Presedinte-RELAR/RENAR-Organismul National de Acreditare  a Infrastructurii de Evaluare a Conformitatii produselor si sistemelor de management

 

1999-2007-membru al Board-ului  Director al CNFPA

 

2005-prezent-Presedinte de Onoare,RENAR

 

2000-2011-Fondator si Vicepresedinte Fundatia Premiul Roman al Calitatii

 

2004-prezent-Senior Assessor- Premiul Roman al Calitatii

 

2004-prezent-Assessor- Premiul European al Calitatii

 

2002-prezent-Presedinte IRECE-Institutul Roman pentru  Educatie si Calitate Europeana

 

2007-prezent- Senior member -American Society for Quality 

 

1992-prezent-Fondator si Vicepresedinte al UGIR 1903-Uniunea Generala a Industriasilor din Romania

 

2005-2007-Membru,ENQAVET European Network for Quality Assurance in Vocational Education and Training

 

2007-2012-Membru Consiliul Director -CEDEFOP –Centrul European pentru Dezvoltarea Formarii Profesionale in UE

 

2009-2012—Expert,Programul POS DRU CALISIS-Asigurarea Calitatii in sistemul de formare profesionala din Romania 

 

2011-2012-Membru in  Grupul de dezvoltare a proiectului de HG-Cadrul Natinal al Calificarilor

 

2008-2009-Co-writer al standardului  ISO ANSI Z1-11 Standard”Quality Management Systems-Requirements for Education Organizations”

 

15  carti in domeniile : Quality Management, Quality Assurance in VET, Measurements and Reliability,Excecellence Management  for companies.

 

1998-prezent- Cadru difdactic asociat la : Polytechnic University of Bucharest, Bucharest University of Sciences, Bucharest Ecological University and the Economics Academy of Bucharest.