Vorbitori

Gabriela Jitaru
Director Directia Finantare si Evaluare Institutionala, Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

Biografie:

 

Are experienta in invatamantul superior, cu expertiza de specialitate in implementarea politicilor de finantare in domeniu, in realizarea de analize statistice, prognoze, studii si rapoarte privind sistemul de finantare al invatamantului superior. A participat la elaborarea de modele de finantare pentru invatamantul superior si implementarea acestora, la realizarea de studii de cercetare privind nivelul de dezvoltare international si european al sistemului de educatie si asigurarea suportului executiv pentru implementarea poiliticilor de finantare a invatamantului superior din Romania.

 

De asemenea a participat la coordonarea executiva si implementarea proiectelor structurale Registrul Matricol Unic si Studiu national de monitorizare a insertiei pe piata muncii a absolventilor din invatamantul superior, cofinantate din Fondul Social European, la implementarea Proiectului de Reforma a Invatamantului Superior si Cercetarii, finantat de Banca Mondiala si PHARE si la alte diferite proiecte interne si internationale implementate in domeniu.

 

Membru in diferite grupuri de lucru si echipe de cercetare de la nivel national si European.