Vorbitori

Daniel BÅ‘jte
Consilier IT, Ministerul Educatiei Nationale

Biografie:

 

Profesor de TIC si informatician, detine in prezent functia de Consilier IT in cadrul Ministerului Educatiei Nationale.  Are ca principale atributii elaborarea si implementarea, impreuna cu directiile din cadrul MEN, precum si cu institutiile de resort, a strategiei IT a Ministerului Educatiei Nationale. Astfel, elaboreaza si implementeaza strategia de informatizare a sistemului educational din Romania pe doi piloni: IT in administratia sistemului educational si IT in scoala - mijloace didactice moderne in activitatea instructiv-educativa.

 

Este expert IT, formator IT si formator de specialisti in evaluare, avand pregatire in domeniul economic, informatica de gestiune si studii aprofundate in dreptul afacerilor si management educational.