Vorbitori

Vasilica Ciuca
Director general, Institutul National de Cercetare Stiintifica in domeniul Muncii si Protectiei Sociale - INCSMPS Bucuresti

Biografie:

 

Director general Institutul National de Cercetare Stiintifica in domeniul Muncii si Protectiei Sociale - INCSMPS Bucuresti

 

Presedintele Consiliului de Administratie INCSMPS

 

Vicepresedintele Consiliului Stiintific INCSMPS

 

Cercetator stiintific gradul I, la INCSMPS Bucuresti, Doctor in economie

 

Activitate stiintifica: 23 ani de experienta in  cercetarea stiintifica din domeniul economiei muncii

 

Proiecte de stiintifice de cercetare – dezvoltare-inovare: 20 proiecte cu finantare internationale in calitate de director de proiect sau responsabil national de proiect; peste 35 de proiecte de cercetare stiintifica finantate national in calitate de director de proiect sau responsabil partener;

 

Lucrari publicate:20 de carti si capitol de carti publicate in edituri din tara si strainatate

Peste 50 de articole publicate in reviste de specialitate din tara si strainatate

 

Evaluator tehnico-stiintific

Evaluator COST DC ISCH, 2009-2013

Evaluator Comisia 10 a Colegiului Consultativ, ANCS, 2007-2011

Evaluator CNMP, Programul PARTENERIATE, 2007-2011

Evaluator Programul Nucleu- Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - 2003-2012

Evaluator al Comisiei 19 a Colegiului Consultativ de Cercetare- Inovare-  MCT,  in perioada 1996-1999

Evaluator Comisia 17  a Colegiului Consultativ de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, in perioada 1999-2000

Evaluator al Programului "Consensus" pentru Romania al Uniunii Europene, in perioada 1998-2000

Evaluator al Programului National "RELANSIN" al MEC, in perioada 1999-2003

 

Membru al asociatiilor profesionale, organisme de specialitate ale UE, ale guvernului Romaniei si ale altor organisme internationale:

Membru in Comitetul de Domeniu “Individuals, Societies, Cultures and Health  - ISCH”, Program COST  al Uniunii Europene, 2010-2013;

Membru in Colegiul Consultativ de CDI, al Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica-ANCS- MEdCT, 2006-2011

Membru in Comisia pentru Populatie si Dezvoltare, a Guvernului Romaniei, organizata sub egida  ONU, 2008-2013

Membru Societatea Romana de Statistica, 2000-2013

Vicepresedinte in Comisia 10 a Colegiului Consultativ de C-D-I, MEdCT, “Stiinte de Baza, Stiinte Umaniste si Socio-Economice”, 2003-20011

Membru in Consiliul Stiintific, Institutul National de Administratie- INA, Bucuresti, 2007-2008

Reprezentantul Romaniei in Consiuliul de Adminstratie al Institutului International de Cercetare si Formare pentru Promovarea Femeii  INSTRAW- Organism al ONU- 2004;

Asociatia generala a economistilor din Romania -1997

Membru in Comisia 17: “ Management, Probleme Economice si Sociale, Legislatie, Politica Stiintei a Colegiului Consultativ de C-D-I, program ORIZONT 2000- 1996-2002- vicepresedinte din 1998;

Membru in Comisia Nationala Antisaracie si Incluziune Sociala- CASPIS- din 2001/2006

Membru in Comisia Program “ CONSENSUS” pentru Romania a Uniunii Europene- 1997-2000;

Membru ESFRI, SSH Roadmap Working Group, European Commission, 2007-2008

Membru in Colectivul de redactie al revestei ” Revista Romana de Statistica”, 2000-2013