SP5: Baze de date in invatamantul superior

Subteme principale:

1. De la RMU la RMUR (sau Registrul Matricol Unic: de la proiect la implementare)

2. Corelarea invatamantului superior cu piata muncii prin dezvoltarea unor baze de date complexe care sa ajute la identificarea solutiilor pentru o accesare cu succes a pietei muncii in randul absolventilor

3. Imbunatatirea eficacitatii organizationale a Invatamantului Superior prin stabilirea unui set de indicatori specifici si crearea capabilitatii de gestionare si monitorizare a acestora

4. Spre o Agentie de Statistica in invatamantul superior

5. SeEcis: Sistem eEducatie pentru evaluarea calitatii in invatamantul superior din Romania

 

Scurta prezentare a sesiunii paralele

1. Registrul Matricol Unic

- dezvoltarea unui sistem informatic integrat privind participantii in sistemul de invatamant superior in functie de nevoile identificate (credibilitate, vizibilitate, omogenitate date utilizate etc.);

- de la pilotarea unui sistem informatic la implementarea si functionarea completa a acestuia

 

2. Date cu privire la integrarea absolventilor pe piata muncii

Dezvoltarea platformei www.joburi-absolventi.edu.ro:

- Prezentarea obiectivelor platformei si a functionarii acesteia

- Culegerea si utilizarea datelor prin intermediul platformei

 

3. Imbunatatirea eficacitatii organizationale a Invatamantului Superior prin stabilirea unui set de indicatori specifici si crearea capabilitatii de gestionare si monitorizare a acestora.

Obiectiv general: Optimizarea si consolidarea proceselor institutionale de monitorizare si raportare desfasurate de Ministerul Educatiei Nationale prin implementarea unui sistem informatic adecvat.

Obiective specifice:

- Cresterea eficientei procesului de gestionare a finantarii sistemului de Invatamant Superior;

- Dezvoltarea unui sistem automatizat de alocare a fondurilor;

- Eficientizarea sistemului de raportare necesar pentru acordarea finantarii in sistemul de Invatamant Superior;

- Cresterea capacitatii de analiza si sinteza a MEN in ceea ce privete  finantarea sistemului de Invatamant Superior;

- Cresterea productivitatii muncii.

 

4. Spre o Agentie de Statistica in invatamantul superior

Necesitatea dezvoltarii unui sistem informational, integrat, dedicat invatamantului superior din Romania, dezvoltat in maniera modulara, care sa reuneasca principalele date statistice cu privire la invatamantul superior, sa ofere intr-o maniera accesibila informatii relevante pentru toti actorii interesati si sa fie compatibil cu sistemele de colectare a datelor la nivel european a fost evidentiata in multiple contexte.

Pentru ca sistemul informational sa porneasca de la nevoile sistemului educational din Romania dar si sa integreze actualele procese de colectare a datelor de catre institutiile nationale, UEFISCDI a realizat o analiza a fluxurilor informationale de la nivelul invatamantului superior.

Astfel, in cadrul sesiunii, se va prezenta o imagine sintetica atat a problemelor semnalate si a consecintelor lor cat si a oportunitatilor identificate, precum si a concluziilor generale si propunerilor de rezolvare, sau dupa caz, de fructificare a acestora.

 

5. Proiectul SeEcis: Sistem eEducatie pentru evaluarea calitatii in invatamantul superior din Romania

Proiectul SeECIS are ca obiectiv general sprijinirea calitatii procesului de evaluare externa a activitatii academice, prin implementarea unui sistem de eEducatie, care sa permita evaluatorilor ARACIS accesul on-line si off-line la cursuri specifice activitatilor acestora. In plus, a fost creata o platforma on-line pentru procesarea dosarelor de evaluare externa a calitatii in invatamantul superior.

Prin urmare, proiectul SeECIS completeaza facilitatile informatice ale ARACIS, permitand crearea unui sistem integrat format din 3 platforme on-line, care comunuica intre ele, si anume:

- platforma de evaluare initiala si inregistrare a evaluatorilor (care constituie sursa de date pentru Registrul National al Evaluatorilor ARACIS), platforma existenta inainte de proiectul SeECIS;

- platforma de formare continua a evaluatorilor ARACIS (SeECIS);

- platforma de procesare a dosarelor de evaluare externa a calitatii in invatamantul superior (SeECIS).

Sistemul SeECIS se bazeaza pe tehnolgii informatice de ultima generatie (ORACLE, JAVA) si beneficiaza de o infrastructura hardware si software foarte fiabila si sigura, care utilizeaza semnatura digitala si arhivarea electronica.

 

Vorbitori

Daniel Bőjte, Consilier, Serviciul Comunicatii, Informatizare si Baze de Date din cadrul Ministerului Educatiei Nationale

Flavia Preda, Coordonator al Departamentului de Gestiune Previzionala din cadrul proiectului Managementul corelarii sistemului de invatamant cu piata muncii

Gabriela Jitaru, Directia Finantare si Evaluare Institutionala, UEFISCDI

Gabriel Leahu, Secretar General, Ministerul Educatiei Nationale

Marilena Din, Consilier, Directia Generala Invatamant Superior, Ministerului Educatiei Nationale

Cezar Haj, Expert UEFISCDI

Pavel Nastase, Rector Academia de Studii Economice din Bucuresti

Decebal Popescu, Consilier Ministru, Ministerul pentru Societatea Informationala

 

Institutii responsabile: MEN – SG, DGIS, SCIBD; UEFISCDI; ARACIS

Coordonatori sesiune:  Daniel Bőjte, Florin Popa

Raportori sesiune: Monica Popoaca, Andrei Stanescu

Moderator sesiune: Daniel Bőjte

Persoana de contact: Daniel Bőjte, daniel.bojte@medu.edu.ro

 

Pentru inregistrare, click aici.

Inscriere online Termen limita 12.06.2013, ora 12:00


Sesiunea de inregistrare s-a incheiat

» inscriere
Program Congresul Educatiei

Congresul Educatiei este organizat in perioada 14-15 iunie 2013, la Palatul National al Copiilor din Bucuresti.

» vezi programul
Evenimente asociate

» Festivalul International al Educatiei, Iasi, 14-23 iunie 2013» Reuniunea lectorilor de limba romana - Misiunea Romaniei la Bruxelles