SP2: Dezvoltare profesionala si evolutie in cariera didactica

Subteme principale:

1. 8 repere pentru profesori performanti

2. Etape ale evolutiei in cariera didactica

3. Standarde pentru cariera didactica

4. Acreditarea programelor-premisa pentru cresterea calitatii in procesul de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice

5. Dezvoltarea profesionala - o necesitate

6. Dimensiunea europena a formarii cadrelor didactice.

 

Scurta prezentare a sesiunii paralele

 

Ministerul Educatiei Nationale este beneficiarul proiectului strategic “Banca de date nationala a formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar” POSDRU/87/1.3/S/63931, cofinantat din Fondul Social European prin Programului Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007- 2013. Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea unui sistem national informatizat de evidenta si gestiune a formarii continue, in vederea imbunatatirii managementului si calitatii programelor de formare continua a personalului din invatamantul preuniversitar si a fundamentarii politicilor si strategiilor educationale in domeniu.

 

Unul dintre obiectivele specifice al proiectului vizeaza dezvoltarea competentelor profesionale specifice a personalului MEN, inspectorilor responsabili cu dezvoltarea profesionala/cu atributii de formare din ISJ si CCD pentru consilierea personalului didactic in managementul carierei didactice. Sfera managementului carierei didactice este legata de ansamblul proceselor de monitorizare a traseului de dezvoltare profesionala, de evaluare secventiala  a nivelului de dezvoltare a competentelor profesionale a cadrelor didactice, de asistenta si consiliere psihopedagogica, metodica si de specialitate, in vederea optimizarii procesului de formare continua si a luarii de decizii profesionale, privind autoperfectionarea si evolutia in cariera. Managementul carierei didactice este exercitat pe mai multe paliere, implicand mai multi factori responsabili, cu competente in domeniu (factori de decizie, consilieri, experti in educatie, inspectori si manageri scolari, profesori responsabili cu formarea continua la nivelul scolii): Ministerul Educatiei Nationale, inspectorate scolare judetene, case ale corpului didactic, centre judetene de asistenta psihopedagogica, institutiile scolare.

 

Sesiunea isi propune sa disemineze informatii relevante despre activitatile si rezultatele proiectului, precum si sa faciliteze dialogul partenerilor implicati in procesul de dezvoltare a sistemului  actual de formare continua a personalului din invatamantul preuniversitar, din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii si alinierii la politicile europene de formare.

 

Vorbitori:

Mariana Moarcas, expert Banca Mondiala

Prof. univ. dr. Dan Potolea, Universitatea din Bucuresti

Prof. univ. dr. Steliana Toma, Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti

Prof. univ. dr. Carmen Cretu, Universitatea "Al. I. Cuza" din Iasi

Prof. univ. dr. Ion Ovidiu Panisoara, Universitatea din Bucuresti

Conf. univ. dr. Vasile Molan, Universitatea din Bucuresti

Prof. univ. dr. Laurentiu Soitu, Universitatea "Al. I. Cuza" din Iasi

 

Institutia responsabila: Unitatea de Implementare a Proiectelor Finantate din Fonduri Structurale

Coordonatori sesiune: Merima Petrovici, Corina Marin

Moderator sesiune: Prof. univ. dr. Romita Iucu

Raportor sesiune: Eugenia Popescu

Persoane de contact:

Merima Petrovici, merima_mec@yahoo.com

Corina Marin, corina.marin@medu.edu.ro

 

Pentru inregistrare, click aici.

 

Inscriere online Termen limita 12.06.2013, ora 12:00


Sesiunea de inregistrare s-a incheiat

» inscriere
Program Congresul Educatiei

Congresul Educatiei este organizat in perioada 14-15 iunie 2013, la Palatul National al Copiilor din Bucuresti.

» vezi programul
Evenimente asociate

» Festivalul International al Educatiei, Iasi, 14-23 iunie 2013» Reuniunea lectorilor de limba romana - Misiunea Romaniei la Bruxelles